Giới thiệu về cơ sở đào tạo Trường Đại học Nha Trang

Quá trình xây dựng và phát triển

Tiền thân của Trường Đại học Nha Trang là Khoa Thủy sản được thành lập ngày 01/8/1959 tại Học viện Nông Lâm Hà Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam). Ngày 16/8/1966, theo Quyết định số 155-CP của Thủ tướng Chính phủ, Khoa Thủy sản tách thành Trường Thủy sản, năm 1977 Trường đổi tên thành Trường Đại học Hải sản, năm 1980 đổi tên thành Trường Đại học Thủy sản. Ngày 25/7/2006 Trường đổi tên thành Trường Đại học Nha Trang.

Trường Đại học Nha Trang là cơ sở đào tạo đại học và sau đại học có bề dày truyền thống gần 60 năm và đã có hơn 40 năm đứng chân trên địa bàn Khánh Hòa. Trường đã đào tạo và cung cấp một nguồn nhân lực quan trọng về khoa học kỹ thuật và quản lý kinh tế - xã hội cho khu vực, đóng góp một phần to lớn cho sự phát triển của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, cũng như của ngành Thủy sản Việt Nam. Ghi nhận công lao đóng góp to lớn trong sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu khoa học, Trường đã được Nhà nước tặng thưởng các Huân chương cao quý như Lao động hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất và Huân chương Độc lập hạng Ba, hạng Nhì và hạng Nhất. Tháng 7/2006, Trường được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động.

Khái quát các ngành, trình độ, quy mô và hình thức đào tạo

Qua 60 năm xây dựng và phát triển, đến nay trường đã trở thành một trường đại học đa ngành. Trước năm 1990 Trường chỉ đào tạo trình độ đại học 5 ngành về lĩnh vực thủy sản. Đến nay Trường đã đào tạo 5 trình độ bao gồm: đào tạo trình độ tiến sĩ từ năm 1987 với 6 chuyên ngành, đã có 76 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án và được cấp bằng tiến sĩ, hiện đang có 58 nghiên cứu sinh đang học và làm luận án; đào tạo trình độ thạc sĩ từ năm 1992 với 15 chuyên ngành, đã có 2.610 học viên bảo vệ thành công và cấp bằng thạc sĩ, hiện đang có 1.418 học viên cao học đang theo học và làm luận văn1; 29 ngành đại học, cao đẳng các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, kinh tế quản lý và xã hội nhân văn. Hiện nay tại Trường có 9.094 sinh viên đại học và 3.000 sinh viên Cao đẳng chính quy, với 3 phương thức đào tạo là: chính quy, vừa học vừa làm và đào tạo từ xa qua mạng. Với phương châm không ngừng phát triển, không bằng lòng với những gì đang có, Trường luôn tích cực đẩy mạnh việc phát triển các ngành nghề đào tạo, đi tắt đón đầu trong công tác đào tạo, năm học 2016 Trường đang tích cực đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép mở thêm một số ngành học mới.