Ngành Quản trị Khách sạn Chất lượng cao

Ngành quản trị Khách sạn chất lượng cao Đại học Nha Trang

Ngành Quản trị Khách sạn có gì HOT?

Những điểm nổi bật của Chương trình đào tạo và những điều khiến bạn chọn ngành Quản trị Khách sạn chất lượng cao.

Hãy cùng chúng tôi đánh giá những ưu điểm nổi bật của Chương trình Đào tạo đại học Chất lượng cao với Chương trình Đào tạo đại học đại trà.

 

Cùng khám phá

Chương trình đào tạo Ngành Quản trị Khách sạn

Liên hệ và Hỏi đáp

Ban Chủ nhiệm

PGS. TS. Lê Chí Công - Trưởng Khoa Du lịch

ĐT: 0983128380   Email: conglechi@ntu.edu.vn

ThS. Lê Trần Phúc - Phụ trách Bộ môn Quản trị Khách sạn và Nhà hàng

ĐT: 0906518698   Email: phuclt@ntu.edu.vn 

ThS. Nguyễn Thi Hồng Trâm - Giảng viên (Cố vấn học tập)

ĐT: 0983822883   Email: tramnth@ntu.edu.vn

Ngành đào tạo