Ngành Quản trị Kinh doanh

Đại học chất lượng cao ngành quản trị Kinh doanh

Giới thiệu

Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh chất lượng cao

Lựa chọn CT ĐT Quản trị kinh doanh chất lượng cao,bạn sẽ được đào tạo chuyên sâu kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực Quản trị nhân sự và được hỗ trợ học các môn Tiếng Anh tăng cường để giúp bạn làm việc trong môi trường nội địa và quốc tế.
 

Xem chi tiết

Triển vọng nghề nghiệp với ngành Quản trị Kinh doanh

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh có thể làm việc trong các lĩnh v ực cụ th ể sau:

♦ Lĩnh vực 1: Quản trị nhân sự, sản xuất, marketing, tài chính,... trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

♦ Lĩnh vực 2: Tổ chức và quản trị bán hàng (bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu) của tất cả các loại hình doanh nghiệp thương mại hàng hóa và dịch vụ.

♦ Lĩnh vực 3: Nghiên cứu, tư vấn và triển khai các vấn đề qu ản trị doanh nghiệp, xúc tiến thương mại đầu tư.

Cụ thể sinh viên có năng lực làm việ c tạ i các nơi làm việc sau:

♦ Các cơ sở s ản xuất kinh doanh.

♦ Các cơ sở giáo dục đào tạ o.

♦ Các cơ quan qu ản lý nhà nước.

 

Liên hệ và Hỗ trợ

PGS.TS Quách Thị Khánh Ngọc

ĐT: 0935272568

Ths Đỗ Thùy Trinh

ĐT: 0912630044

---------------------------------------------

Chương trình Quản trị kinh doanh chất lượng cao

Email: qtkd.clc@ntu.edu.vn

 

Ngành đào tạo