Ngành Công nghệ Thông tin

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao theo định hướng nghề nghiệp (POHE, Professional Oriented Higher Education) được triển khai từ năm học 2019-2020, thời gian đào tạo 4 năm. Mục tiêu chính của chương trình là giúp sinh viên có tay nghề tốt ngay từ khi chưa tốt nghiệp, khi ra trường có tay nghề vững để sớm thực hiện tốt công việc chuyên môn.

Trong quá trình đào tạo cũng sẽ có sự hỗ trợ và tham gia tích cực từ các công ty/doanh nghiệp để giúp sinh viên sớm tiếp cận với thế giới việc làm bên ngoài nhà trường. 100% sinh viên sẽ thực tập chuyên ngành và thực tập tốt nghiệp thực tế tại các công ty/doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT.

Trong chương trình đào tạo hướng nghề nghiệp không chỉ đơn thuần gồm các môn học nghề giống ở các trung tâm hay trường nghề mà vẫn có khối lượng kiến thức nền cơ bản và hướng học thuật đủ lớn để đảm bảo sinh viên có cả kiến thức khoa học cần thiết kết hợp kinh nghiệm nghề nghiệp, và có thể theo học tiếp chương trình đào tạo sau đại học hướng ứng dụng hoặc hướng nghiên cứu để nâng cao kinh nghiệm, tri thức tại chính Khoa CNTT – Trường Đại học Nha Trang, hoặc tại các cơ sở đào tạo khác ở trong hay ngoài nước.